Вход


Bugs Автор Просмотров Ответов Последнее сообщение
Last character update
Keilana55 8664 3 22.09.2011, 23:45
От loulina 
Magelo Sync
SkipGTR 8589 1 16.09.2011, 7:15
От loulina 
Wrong Stats
sspachtholz 8750 1 11.09.2011, 1:05
От Jelan 
sync doesn´t work
Galedon 8536 1 31.08.2011, 9:14
От loulina 
inventory is not showing up
cherii 9223 1 31.08.2011, 0:27
От loulina 
Can't see equipped items in profile
Itassha 9528 5 17.08.2011, 22:34
От loulina 
Soul tree calculator
Raimla 8738 4 15.08.2011, 23:47
От loulina 
1.4 EU not syncing ?
emgeee 8526 1 11.08.2011, 23:44
От loulina 
Magelo Toolbar Issue
Rolladar 9215 2 02.08.2011, 23:48
От loulina 
Weapon update on synch
arisescaflowne 9283 6 23.07.2011, 0:07
От Jelan 
My character has no info in it
liubros 8388 1 18.07.2011, 16:04
От Jelan